1 Riyaziyyat Hazırlığı - Kurslar


Riyaziyyat Hazırlığı
 Riyaziyyat Hazırlığı


Riyaziyyat–qədim yunan sözü olan mathema sözündən götürülüb mənası biliklənmə, dərketmə kimi ifadə olunur. Bu elmin predmeti dəqiqlik olduğundan təbiətdəki
normaları da öz predmetinə uyğun olaraq analiz edir. Hal-hazırda riyaziyyat elm və texnikanın müxtəlif sahələrində geniş tətbiq olunur. İstər orta məktəblərdə, istərsədə digər tədris müəssisələrində riyaziyyat elminə daha dərindən yiyələnmək, onun gündəlik həyatda isifadə qaydalarını mükəmməl bilmək zərurətə çevrilmişdir. Bütün bu yenilikləri nəzərə alaraq Nadir Kurslarıi mükəmməl səviyyədə riyaziyyat kursları təklif edir. Bizim mərkəzdə riyaziyyat müxtəlif səviyyələrdə tədris olunur: 

1) Məkəbəqər hazırlıq

2) İbtidai siniflərə hazırlıq

3) Litseylərə hazırlıq

4) Buraxılış imtahanlarına hazırlıq

5) Ali məktəblərə hazırlıq

6) Magistr hazırlığı

Məkəbəqər hazırlıq-- Riyaziyyat elminin predmeti ilə tanış olduqdan sonra ilkin olaraq sadə hesab əməliyyatları tədris olunur.

İbtidai siniflərə hazırlıq-- - Ədədlər, onlarla işləmək bacarığı və ilk riyazi qanunauyğunluqlar tədris olunaraq sadə məsələlərin həlli metodları ilə tanış olurlar.

Litseylərə hazırlıq--- Tənliklər, onların həlli metodları, eləcə də məntiqi çalışmalarla

Buraxılış imtahanlarına hazırlıq--- Tam məktəb proqramı üzrə tərtib olunmuş metodiki proqram tədris olunur.

 Ali məktəblərə hazırlıq--- Bütün məktəb proqramı tədris olunaraq imtahan şəraitində proqduktiv işləmək bacarığı formalaşdırılır.

 Magistr hazırlığı--- Tam riyaziyyat kursu tədris olunaraq məntiqi təfəkkur inkişaf etdirilir.

 

Hazırlıq KurslarıDil KurslarıBakıda ucuz hazırlıq kurslarıŞahmat KurslarıRəsim Kurslarıİngilis dili kurslarıRus dili KurslarıMəktəbə qədər kurslarıKids clubBakıda kurslarHazırlıqKurslarTədris MərkəziNadir hazırlıq KurslarıNadir kurslarıKursların ünvanıİT kurslarİngilis dili öyrənmək istəyirəmRus dili öyrənmək istəyirəmEndirimli kurslarEbru Kursları